Kategoria I: Zarządzanie wodą, energią oraz odpadami:
Nagrodzony: ENERGIA PRASZKA 
Tytuł projektu: Modernizacja systemu grzewczego dla miasta Praszka
Klub Czystego Biznesu: Opole

Kategoria II: Innowacyjny proces
Nagrodzony: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Sobuczynie
Tytuł projektu:  Hydromulczowanie
Klub Czystego Biznesu: Katowice

Kategoria III: Innowacyjny produkt
Nagrodzony: Aura Cosmetics Sp. z o.o.
Tytuł projektu: Żel do mycia ciała Ecolabel

Kategoria IV: Projekt "Produkt i usługa w turystyce"
Nagrodzony: Dom Marki Max von Jastrov, Artur Gnat, Andrzej Szwajda S.C.
Tytuł projektu: Proekologiczne i nieinwazyjne wykorzystanie turystycznych walorów chronionych Puszczy Barlineckiej poprzez wykreowanie nowego produktu markowego „Nordic Walking w Barlinku”

Kategoria V: Wizerunek
Nagrodzony: Papuga Hotel S.C.
Nazwa projektu: Dbałość o środowisko naturalne wizerunkiem hotelu „Papuga Park Hotel”
Klub Czystego Biznesu: Bielsko-Biała